Kajian Keislaman dan Adab

Dibimbing agar peserta didik memiliki akhlak mulia serta kajian ini diharapkan dapat mengisi ketaqwaan peserta didik.